Bình Định đầu tư nhà máy chế biến gỗ hơn 46 tỷ đồng

Trong vòng 12 tháng, Công ty Kỹ nghệ Kingston không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ, mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Ảnh: P.V

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa chấp nhận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến gỗ với quy mô 1.200m3 sản phẩm/năm.

Dự án nhà máy chế biến gỗ có tổng vốn đầu tư 46,125 tỷ đồng, do Công ty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án này có diện tích 19.584 m2 tại lô AI-8, Khu công nghiệp Long Mỹ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mục tiêu dự án là chế biến gỗ và đồ gỗ nội thất. Thời gian hoạt động của dự án kể từ ngày 1/6 đến 31/12/2048.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, quy mô, nội dung, tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trong vòng 12 tháng, nếu công ty này không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký, mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.