DÂY CHUYỀN MÁY XẺ ĐĂNG THAO TẠI LẠNG SƠN

Dây chuyền máy xẻ nan Đăng Thao đang làm việc ở Lạng Sơn rất hiệu quả:

  • Máy chốt hộp cưa vòng
  • Máy xẻ nhiều lưỡi
  • Máy xẻ bìa băng tải
  • Máy rong biên
  • Dây chuyền đủ 4 máy hiện đại, năng xuất, giảm chi phí nhân công.
  • Liên hệ Nhân viên tư vấn: KS Văn Kiều: 0397 692236
  • https://www.youtube.com/watch?v=8UKI7svPTio&ab_channel=M%C3%A1yx%E1%BA%BBNanV%C4%82NKI%E1%BB%80U