DÂY TRUYỀN XẺ NAN

+ Dây truyền xẻ nan palet tại Đại Từ Thái Nguyên chỗ anh Đạt

  • Máy chốt hộp hai mặt cưa vòng   slg : 02
  • Máy xẻ bìa 3 băng     slg : 02

+ Dây truyền xẻ nan chỗ anh Đạt do CTCPCK Đăng Thao cung cấp từ năm 2017 đến nay các máy vẫn đi vào hoạt động tốt đem lại hiệu quả kinh tế cao so với sử dụng các loại máy truyền thống.

+ Với tính năng sử dụng đơn giản không cần lao động có tay nghề cao chỉ cần lao động phổ thông phù hợp với nguồn lực lao động tại các địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

  • Tiết kiệm chi phí nhân công
  • Tiết kiệm điện năng
  • Chất lượng sản phẩm đồng đều
  • Hiệu suất cao

+ Liên hệ tư vấn hỗ trợ mô hình sản xuất kỹ thuật sử dụng máy : KS Nguyễn Văn Phúc sdt : 0392626185